f. 2008 reg.nr 34796/2008

e. Always Amadeus
u. Tutlgårdens Tultlotta

Höfter och armbågar, fria.