PÄRLAS VALPAR 3 VECKOR GAMLA !

STOLT MAMMA PÄRLA
TIK, HANE, TIK
TRE TIKAR
MAT PÅ FAT, FÖRSTA GÅNGEN